Taiteilija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Taiteeni syntyy jokapäiväisen elämän huomioista ja tapahtumista. Jopa hyvin merkityksettömiltä tuntuvat yksityiskohdat saattavat päätyä teoksen ideaksi tai materiaaliksi; lause, kuva, väri tai jokin löydetty esine. Pääasiallinen tekniikkani on maalaus, mutta käytän myös muita tekniikoita – se antaa vapautta ja tuo vaihtelua ilmaisuun. Nautin materiaalien keräilystä, niiden yhdistelystä ja siitä kuinka kuva alkaa muodostua ja elää omaa elämäänsä.

Herkkyys, synkkyys, luonto, kerroksellisuus, estetiikka, rosoisuus ja ilmiöissä tapahtuvat ristiriidat ovat taiteessani tärkeitä sisällöllisiä seikkoja. Luon kuvitteellisia maailmoja jättäen tilaa sattumalle. Pyrin ilmaisullisesti yksinkertaistamaan joskus monitasoisenkin asian, jonka olen valinnut teokseni aiheeksi.

Minulla on ollut lukuisia yksityis- ja yhteisnäyttelyitä Suomessa ja olen osallistunut ryhmänäyttelyihin USA:ssa, Portugalissa, Virossa,  Englannissa ja Venäjällä. Olen Taidemaalariliiton, Muu r.y:n ja Jyväskylän taiteilijaseuran jäsen. Teoksiani on useissa kokoelmissa, mm. Jyväskylän Taidemuseon, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän yliopiston kokoelmissa.”

– Minja

”My art arises from the little happenings and observations in everyday life. Even quite insignificant things can give me the idea for my art work; a sentence, a picture, a colour orsomething I happen to find. Painting is my major technique, but I use other techniques, too – it gives me freedom and brings variation in my art. I enjoy finding materials, combining them and seeing how picture comes out and starts to live it’s own life.

Sensitiveness, darkness, nature, multi-layers, aesthetics, asperity and conflicts in phenomena are important contents in my works. I build imaginative worlds and give space to co-incidences. I tend to slightly simplify my expression of the things that end up to my art themes.

I have had plenty of solo and group exhibitions in Finland, and I have participated to group exhibitions in USA, Portugal, Estonia, UK and Russia. I am a member of Finnish Painters’ Union, Muu r.y. and Jyväskylä Artist’s Association. I have works in several collections, for example Jyväskylä Art Museum, Central Finland Health Care District and the University of Jyväskylä.”

– Minja